Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

O preduzecu
galerija
kontakt
MNE | EN
 
 
Preduzeće Mehanizacija i programat AD kao osnovnu djelatnost, ima izvodenje gradevinskih i gradevinskih-zanatskih radova na objektima niskogradnje: magistralni, regionalni i lokalni putevi, gradske saobracajnice,uredenje kvartova i sl.
Pored izvodenja radova preduzece se bavi i proizvodnjom gradevinskog materijala (pijesak, šljunak, beton, asfalt i betonska galanterija), kao i uslugama (rad gradevinskih mašina, transport gradevinskog materijala i dr.)
Proizvodnja betonske galanterije nudi široku lepezu proizvoda kao što su: blokovi, betonske cijevi, ivicnjaci, armirane cijevi, raster elementi.
Preduzeće posjeduje savremenu asfaltnu bazu koja zadovoljava sve ekološke standarde. Njena proizvodnja je 140 t/h, godišnja proizvodnja je 100.000 t, od čega 60.000t je ugrađeno na našim objektima, a ostalo 40.000 t ide našim kupcima. Svi sastojci asfalta i sam asfalt zadovoljavaju sve ateste i tehnološke standarde.
 
    Copyright © Mehanizacija i programat 2011